Sunday, 14 January 2007

Hassan dan "Flags"

Update "flags"

Hassan dah kenal dan boleh sebut :-

Pakistan : Pakitan
Korea : Koea
Jamaica : Jamaika
Bangladesh : Bangla
India :
Hadia
Saudi Arabia : Saudi
Vietnam : Viatnam
Brunei : Brunai

ni yang terdahulu

Australia : OOsyia
Canada : Nanana
Malaysia : Mesia
Amerika : Ameka
New Zealand : OOO zelen
Turkey : Tuki
Hong Kong : Hokong
Japan : Japan
Brazil : Babil
United Kingdom (UK) : OK / Britain

2 comments:

fid said...

pandainya

rizza said...

budak baru belajar..macam span je..